Prezentacja Wspólnoty

Instytut kontemplacyjny Małych Sióstr Wyznawczyń Baranka Bożego oferuje dziewczętom z zespołem Downa możliwość zrealizowania powołania religijnego.

Jest to możliwe tylko dzięki wsparciu pełnosprawnych sióstr, które odpowiedziały na wezwanie miłości i poświęcając się Bogu utworzyły Wspólnotę wraz z ich małymi niepełnosprawnymi siostrami.

Wspólnota została założona w 1985 roku i przekształcona w Instytut Religijny życia kontemplacyjnego przez jego ekscelencję Pierre’a Plateau, Arcybiskupa Bourges

15 grudnia 2011 roku, jego ekscelencja Maillard, Arcybiskup Bourges definitywnie zatwierdza Reguły zakonne (pluriel) Instytutu Małych Sióstr Wyznawczyń Baranka Bożego.