Małe Sistry dzisiaj

Przez lata Wspólnota, uznana przez Kościół Katolicki i prowadzona przez Ducha Świętego, przystosowała się do uwarunkowań wynikających z niepełnosprawności zespołu Downa, a zarazem do życia religijnego.

Idziemy drogą Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza, znanej też jako Mała Tereska, która głosiła „Wielkie działania są nam zabronione”. Nigdy nie będziemy wielkimi teologami.

Nasze życie jest proste, prawdopodobnie bardzo przypominające to nieznane życie Jezusa, Matki Boskiej i Józefa z Nazaretu.